Sprawdziany

Możliwość komentowania Sprawdziany została wyłączona 0

Sprawdziany rozdzielone w działach w serwisie Sprawdziany.net
Sprawdziany rozdzielone w kategoriach na portalu Sprawdziany.net pozwalają prędko rozeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do podkategorii tych zaliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Przykładowe sprawdziany zostały zaktualizowane na aktualny rok szkolny, zgodnie z bieżącą reformą nauczania. Wystarczy dopasować sprawdzian z dziedziny z jakiej ktoś się uczy. Oglądając następnie odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć lepsze oceny. Spora baza sprawdzianów pomaga uczniom w tym, żeby poszerzali wiedzę i mieli lepsze oceny. I dlatego uczniowie chętniej aniżeli w przeszłości przystosowani są do formy online. Portal jest traktowany jako ważny, zarówno przez uczniów, jak i przez opiekunów, jakim zależy na tym, aby ich dzieci miały świetne oceny. Warto wobec tego docenić, że pojawia się na nim znacznie więcej materiałów.